Svetoansko prošćenje – Vučjak

 

Članovi našeg KUD-a ove su godine pozvani i odazvali se pozivu KUD-a “Sv. Ana – Vučjak” Karlovac na proslavu tradicionalnog Svetoanskog prošćenja. Prošćenje se održalo dana 31. srpnja, započelo je svetom misom u kapeli Svete Ane nakon koje je održan kulturno umjetnički program.Matea Bertović