06.12.2008. - Sv. Nikola u Zagorju

Već petu godinu za redom Zagorje posjećuje „Sv. Nikola“ koji svojim dolaskom uveseljava mališane MO Ribarići, Zagorje i Desmerice djecu I. – IV. Razreda osnovne škole u Zagorju kao i sve one koji se tog dana zateknu u Zagorju ali i štićenike doma za stare i nemoćne koje posjećuje u njihovim posteljama. Ove godine „Sv. Nikola“ nas je na svojim zapregama posjetio 07.11.2008.god. poslije povdašnje maše na kolišću ispred župne crkve a poklonima je razveselio i tridesetak štićenika doma za djecu sa posebnim potrebama iz Oborova koji su se našli na misi u Zagorju.

Zahvaljujemo se dragom Bogu na lijepom vremenu „Sv. Nikoli“na obilju poklona a našim sponzorima na njihovoj velikodušnosti nadajući se da ćemo „Sv. Nikolu!“ i njegovog pratioca Krampusa i dogodine vidjeti u Zagorju.

Sveti Nikola i Krampus

Sv. Nikola na konju

Povorka Sv. Nikole

Ovaj jedinstveni događaj omogućili su:
Grad Ogulin, MO Ribarići, MO Zagorje, MO Desmerice, Obit. pljop.gosp.Puškarić, Cafe bar Valentino, Stolarsko – tesarski obrt Tadin, gosp. Ante Kujundžić, Hidro-ing d.o.o. Siniša Francetić, Danica i Josip Bertović, Vratarić Zdravko, Pilanski obrt Dino, Trgovina Gavranović, KUD „Sv. Juraj“, DVD Zagorje, Luketić d.o.o. Joso Luketić i Davor Puškarić, Stolarski obrt Rendulić, Kočojaši: Željko Kolić, Dragan Puškarić, Joso Paušić te jahači Drago Radočaj i Tadija Bertović.

Zdravko Bertović