17., 18. i 19. lipnja 2011. - Kud Sv. Juraj na 15. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije "Igra kolo"


U petak, subotu i nedjelju, 17., 18. i 19. lipnja 2011. u Ogulinu je održana 15. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije "Igra kolo", na kojoj ja nastupio i KUD Sv. Juraj.

Na 15.-toj smotri izvornog folklora Karlovačke županije "Igra Kolo" je nastupilo 32 folklorna društva, 26 s područja Karlovačke županije i 6 iz drugih županija Republike Hrvatske kao predstavnici Brodskog kola, Đakovačkih vezova, Smotre folklora Moslavine, Smotre folklora Ličko-senjske županije i Smotre folklora Dalmacije.

Nastupila su sljedeća kulturno umjetničkih društava:

1. KUD "Klek" Ogulin
2. KUD "Mostanje" Karlovac
3. KUD "Drenjanci" Drenje – Osječko-baranjska županija
4. KUD "Mahično" Mahično
5. KUD "Sv. Ana - Vučjak" Karlovac
6. KUD "Kamanje" Kamanje
7. KUD "Sveti Ilija" Kljaci – Šibensko–kninska županija
8. KUD "Sv. Juraj" Draganići
9. KUD "Sv. Juraj" Zagorje Ogulinsko
10. KUD "Lipovac" Generalski Stol
11. KUD "Repušnica" Repušnica – Sisačko–moslavačka županija
12. KUD "Vivodina" Vivodina
13. KUD "Paurija" Dubravci
14. KUD "Korana" Slunj
15. KUD "Graničar" Stupnički Kuti – Brodsko–posavska županija
16. KUD "Rečica" Rečica


Organizatori smotre:
Pučko otvoreno učilište Ogulin i ZAKUD Karlovačke županije

Pokrovitelji:
Grad Ogulin, Karlovačka županija i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske


Tekst, foto i web obrada: InfoStudio