Folklorna sekcija

Unatrag 5 godina s radom je započela i folklorna sekcija.
Okuplja mladež od 15 – 25 godina.

U svoj opus ubraja pjesme i plesove različitih krajeva Hrvatske,
koji će se naravno još nadopuniti.

Za sada ova sekcija nastupa izvodeći pjesme i plesove Međimurja,
Hrvatskog Zagorja, Like i Ražanca.

Ličko kolo – pjesme i plesovi Like Ličko kolo – pjesme i plesovi Like
Ličko kolo – pjesme i plesovi Like

Pjesme i plesovi Međimurja Pjesme i plesovi Međimurja
Pjesme i plesovi Međimurja

Ražanačko kolo – pjesme i kola iz Ražanca Ražanačko kolo – pjesme i kola iz Ražanca
Ražanačko kolo – pjesme i kola iz Ražanca

Pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja Pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja
Pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja