9. rujna 2012. - 20 godina KUD-a ''Sv. Juraj'' Zagorje Ogulinsko


Jednog dana prije 20 godina netko je izrekao na glas želju mnogih zagorskih srca koja su čeznula za zvucima tamburice i pjesme, a taj netko je rekao: „Osnujmo svoje kulturno umjetničko društvo, sačuvajmo svoju baštinu!“ i tako je nastalo Kulturno umjetničko društvo Sveti Juraj Zagorje koje je u subotu 8. rujna proslavilo svoj 20. rođendan. Inicijatori osnivanja Društva bili su Mate Bertović (Tadin) i prof. Ivan Puškarić (Ivkin), oni su okupili prvi Izvršni odbor i ideju proveli u djelo.

Sva ljubav koju Zagorci imaju prema svome kraju, utkali su u društvo koje su osnovali 7. lipnja 1992. godine koje je danas prepoznatljivo kao Kulturno umjetničko društvo Sveti Juraj Zagorje. Društvo danas broji oko 70 aktivnih članova različite životne dobi koji djeluju u pet sekcija: izvornoj folklornoj, folklornoj, tamburaškoj, dječjoj i sekciji rukotvorine.

Svih ovih nastupa i projekata koje je društvo ostvarilo ne bi bilo bez ljubavi prema rodnom kraju i želje da se budućim naraštajima ostavi u naslijeđe bogata kulturna baština.

Marica Bertović, Franjo Bertović, Georgije Caribrodski, prof., Vesna Cetinjanin, Anka Grdić, Jure Grdić, Franjo Kolić, Berta Puškarić, Blaženka Puškarić, Ivan Puškarić, prof., Marica Puškarić, Nada Puškarić, Ivanka Rendulić, Marica Radočaj, Zdravko Bertović i Gordana Bertović, prof. su članovi koju su dobili diplome Hrvatskog sabora kulture za dvadesetogodišnji uspješan rad na širenju i razvijanju kulturno umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture.